درباره شهر‌پی

سامانه یکپارچه خدمات شهری
با توجه به گستردگی خدمات پرداخت آنلاین شهرداری تهران، در جهت رفع انحصار و احترام به انتخاب شهروندان، امکان استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی مورد اعتماد شهروند جهت استفاده از سرویس‌های شهرداری تهران فراهم گردیده است. در حال حاضر متناسب با اپلیکیشن نصب شده بر روی تلفن همراه، شهروندان می‌توانند از خدمات پرداخت کرایه تاکسی، بدهی طرح ترافیک، بدهی پارک حاشیه ای، عوارض سالیانه خودرو و پرداخت قبوض نوسازی، کسبی و پسماند بهره‌مند شوند.

کلیه اپلیکیشن‌های متصل به شهرپی در صورت تمایل می‌توانند، طرح‌های تشویقی خود را در جهت تشویق و گسترش فرهنگ پرداخت آنلاین و حذف پول نقد، در این پرتال به تاکسیرانان و شهروندان اطلاع‌رسانی نمایند.

درگاه‌های همکاران