کلیه اپلیکیشن‌های متصل به شهرپی در صورت تمایل می‌توانند، طرح‌های تشویقی خود را در جهت تشویق و گسترش فرهنگ پرداخت آنلاین و حذف پول نقد، در این پرتال به تاکسیرانان و شهروندان اطلاع‌رسانی نمایند.