بدهی طرح ترافیک

با گسترش شهر‌ها و و سایل نقلیه عمومی، مدیران شهری به این نتیجه رسیدند که میزان رشد راه‌های شهری به نسبت اتومبیل‌ها به گونه ای نیست که از ترافیک پرتراکم جلوگیری کند و حتی افزایش ساختار‌های حمل ونقل عمومی نیز نمی‌تواند مانع از حجم بزرگ ترافیک در بخش‌هایی از شهر شود از این روی به مرور موضوع منطقه محدوده ترافیک در شهر‌ها شکل گرفت.

بر اساس این طرح، به غیر از خودرو‌های در اختیار حمل‌ونقل عمومی و خودرود‌های متعلق به فعالیت‌های اورژانسی و تامین امینت، سایر خودرو‌های شخصی با محدودیت‌هایی برای ورود به مناطق پرتراکم ترافیکی مواجه می‌شوند. این محدوده و شرایط در شهر‌های مختلف با مکانیزم‌های مختلفی صورت میگیرد.

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با فراهم نمودن زیرساخت شهرپی، در جهت رفع انحصار و احترام به انتخاب شهروندان، امکان استفاده از کیف پول مورد اعتماد شهروند جهت انجام عملیات پرداخت بدهی طرح ترافیک را فراهم آورده است.

کلیه اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی می‌توانند با شرکت در فراخوان شهرپی در صورت دارا بودن معیارهای ارزیابی که در قسمت فراخوان همین پرتال اسناد آن آورده شده است، سرویس پرداخت بدهی طرح ترافیک را در اپلیکیشن خود پیاده سازی نمایند و در ازای وصول بدهی کارمزد دریافت نمایندنحوه محاسبه حق‌الزحمه کارگزار بابت وصول عوارض طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا (زوج یا فرد سابق)

حق‌الزحمه کارگزار، در ارتباط با وصول عوارض شهرداری تهران، براساس تعرفه مشخص‌شده در مصوبات شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود و روال تسویه‌حساب و دریافت وجه مطابق با قرارداد انعقاد شده فیمابین خواهد بود.نحوه اجرا:

در رابطه با عوارض طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا (زوج یا فرد سابق) حسب مقررات جاری و مفاد «تبصره یکم ماده نهم دستورالعمل اجرایی شماره 32231/2623/160 مورخ 14/11/1398 شورای اسلامی شهر تهران و صورت‌جلسه شماره 22724554 مورخ 13/04/1400، امضاءشده فی‌مابین سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران»، کارمزد به میزان قطعی 2% جهت تسویه‌حساب اقدامات قابل‌اجرا از مورخ 01/01/1400 الی 29/12/1400 به شرکت، از طریق پیش‌خرید اعتبار و شارژ حساب بانکی شهرپی تعلق می‏گیرد.

  • تسویه‌حساب مبالغ قابل پرداخت به کارگزار، در بازه‌های زمانی 3 ماهه انجام خواهد شد و جمع مبلغ حق‌الزحمه، در بازه مذکور، به حساب بانکی شهرپی کارگزار واریز خواهد شد.
  • کارگزار می‌بایست نسبت به صدور صورت‌حساب به ازای مبالغ وصول‌شده برای ذی‌نفع موضوع در شهرداری تهران اقدام نماید. پس از تأیید مراتب توسط ذی‌نفع، اقدامات مقتضی توسط سازمان جهت تسویه‌حساب صورت خواهد پذیرفت.